Shopping Cart

KIDS for KIDS

Concurs KIDS for KIDS by Essentiq si Campanie Sociala dedicata copiilor, beneficiar Teach for Romania!

Castigatorul concursului Kids for Kids by Essentiq este Maria Piscu, iar produsul conceput de ea il gasiti aici.

Ii multumim ei si tuturor participantilor pentru frumoasele desene transmise!

*Puteti vedea aici desenul castigator.

Informare – Durata de desfasurare a concursului se va prelungi pana la data de 28 Februarie 2017!

REGULAMENT CONCURS “KIDS for KIDS”

Organizat de Bogalio Ecotrade SRL in parteneriat cu Essentiq d.o.o.

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

 • Organizatorul concursului este S.C. Bogalio Ecotrade SRL, cu sediul in Aleea Soarelui nr. 47, Livezeni, Mures, inregistrata in Registrul Comertului cu nr. J26/207/11.02.2016, CUI RO35637309, avand cont bancar deschis la Garanti Bank, Sucursala Tg. Mures, reprezentata prin Ioana Galiceanu, inregistrata in Registrul Operatorilor de Date cu Caracter Personal cu numarul 0000246, denumit in continuare “Organizatorul”, in parteneriat cu Essentiq d.o.o., cu sediul in Ljubljana, Slovenia.
 • Concursul se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse in prezentul regulament (denumit in cele ce urmeaza „Regulamentul”). Termenii si conditiile prezentului Regulament, asa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toti participantii la concurs.
 • Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, urmand ca aceste modificari sa intre in vigoare la o zi de la anuntarea pe pagina http://www.bioaleea.ro/kids-for-kids/ si pe pagina de Facebook Essentiq Romania https://www.facebook.com/essentiqro/ .
 • Participantii isi exprima tacit acordul fata de eventualele modificari ale regulamentului prin continuarea participarii la concurs, in caz contrar acestia avand dreptul de a solicita retragerea din concurs.

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI

 • Concursul “KIDS for KIDS” se va desfasura in perioada 21 Noiembrie 2016 – 20 Ianuarie 2017 pe teritoriul Romaniei si urmeaza sa fie organizat si desfasurat in mediul online, prin intermediul BioAleea.ro bioaleea.ro/kids-for-kids si Facebook Essentiq Romania https://www.facebook.com/essentiqro/, in cadrul magazinelor Mega Image partenere (Anexa 1 – Lista magazine partenere Mega Image) si prin intermediul Partenerilor anuntati public pe pagina de Facebook Essentiq Romania.
 • Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe si/sau prelungi perioada Concursului pe parcursul derularii acestuia, dar nu inainte de a anunta acest lucru in mod public, prin intermediul mediului online si prin Parteneri.

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

 • Concursul “KIDS for KIDS” este accesibil copiilor pana in 10 ani neimpliniti la 31 martie 2017, aflati pe teritoriul Romaniei, in baza acordului tutorelui legal.
 • Participarea la acest Concurs implica acceptarea expresa a tuturor clauzelor prezentului Regulament accesibil la adresele: bioaleea.ro/kids-for-kids si https://www.facebook.com/essentiqro/ si in cadrul magazinelor Mega Image partenere.
 • Regulamentul poate fi solicitat la adresa de mail [email protected] sau telefonic la 0723.235.730, de luni pana vineri, in intervalul orar 9:00 – 17:00.
 • Prin inscrierea la acest concurs, declarati ca sunteti de acord si agreati in mod integral termenii acestui Regulament, si acceptati inscrierea in concurs a persoanei minore aflate sub tutela dvs.
 • Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
 • Nu pot participa la acest concurs:
 • Copii angajatilor/asociatilor/administratilor organizatorului Bogalio Ecotrade SRL sau orice ruda de gradul I cu acestia.

SECTIUNEA 4. MODUL DE DESFASURARE AL CONCURSULUI

 • Concursul se organizeaza in patru etape:
  • Etapa 1 – 21 Noiembrie 2016 – 20 Ianuarie 2017 – Inscrierea in concurs a participantilor
  • Etapa 2 – Aprilie 2017 – desemnarea castigatorului
  • Etapa 3 – Septembrie 2017 – lansarea noului produs si acordarea premiului castigatorului
  • Etapa 4 – incepand cu Octombrie 2017 – comercializarea noului produs si efectuarea donatiilor catre organizatia beneficiara a campaniei conform intelegerii existente cu aceasta
 • Pentru a putea participa la acest Concurs si pentru a se incrie in mod oficial in Concurs este obligatoriu ca participantul sa respecte toate conditiile inscrise in prezentul Regulament.
 • Devine participant la Concurs si se obliga sa respecte integral acest Regulament orice persoana pana in 10 ani neimpliniti la 31 martie 2017, care prin tutorele legal, isi manifesta dorinta de a participa la concurs, prin completarea formularul de inscriere in concurs si care se incadreaza in conditiile de participare enumerate in prezentul Regulament.
 • Mecanismul de desfasurare al concursului:
  • Concursul este organizat de catre compania Bogalio Ecotrade S.R.L. in parteneriat cu Essentiq d.o.o. Slovenia in perioada 21 noiembrie 2016 – 20 ianuarie 2017 si se va desfasura astfel:
   • Concurentul se va inscrie in concurs pe baza unui desen efectuat pe o foaie A4 alba;
   • Desenul nu este conditionat de o tematica anume, acesta avand libertatea de a transmite un desen ce va avea ca scop final constituirea etichetei pentru sticla unui nou gel de dus si sampon pentru copii, din gama Essentiq Kids;
   • Tutorele legal al concurentului completeaza formularul de inscriere sau transmite informatiile necesare inscrierii pe adresa de mail [email protected] impreuna cu desenul concurentului in format scanat (300dpi), sau introduce formularul impreuna cu desenul in urnele special amenajate la parteneri, sau preda formularul impreuna cu desenul reprezentantului partenerului (Anexa 2 – Lista locatii colectare desene) sau le transmite prin posta la sediul social, Aleea Soarelui nr. 47, Livezeni, Mures, Romania;
   • Este obligatoriu sa fie completate pe formular sau transmise pe mail urmatoarele informatii referitoare la concurent: nume, prenume, data nasterii si datele de contact: adresa de mail, telefon, adresa.
  • In Aprilie 2017, un juriu format din specialisti se va intruni la sediul Essentiq d.o.o. din Slovenia pentru a desemna castigatorul din cadrul concursului;
  • Castigatorul va fi anuntat prin intermediul paginii de Facebook Essentiq Romania.
  • Castigatorul va avea ulterior posibilitatea de a alege dintr-o lista de arome, un nou gel de dus si sampon pentru gama Essentiq Kids, acesta urmand a fi produs incepand cu Septembrie 2017 in editie limitata.
 • Compania organizatoare se angajeaza sa doneze 15% din veniturile obtinute din vanzarea noului gel de dus si sampon Essentiq Kids, catre organizatia Teach for Romania.
 • Organizatia care va beneficia de donatia in urma vanzarii noului produs a fost selectata a.i. sa fie in concordanta cu valorile Organizatorului concursului si cu cele ale Essentiq d.o.o., fiind o organizatie ce are ca scop ajutorul acordat copiilor.
 • Prin transmiterea solicitarii de participare la concurs, impreuna cu desenul, atat concurentul, cat si tutorele legal isi dau acordul de utilizare a desenului de catre Organizator si compania Essentiq d.o.o. Slovenia in scop comercial, fara a avea pretentii materiale sau de orice fel de la acestia sau de la Bogalio Ecotrade SRL.

 

SECTIUNEA 5. PREMIILE OFERITE IN CADRUL CONCURSULUI SI ACORDAREA PREMIILOR

5.1. In cadrul acestui concurs se va acorda un premiu constand intr-un gel de dus si sampon din gama Essentiq Kids personalizat pentru castigator, cu aroma aleasa de acesta si eticheta reprezentata de desenul castigator. Gelul de dus si sampon rezultat se va produce in editie limitata si va fi comercializat pe teritoriul Romaniei, 15% din veniturile obtinute de compania organizatoare in urma vanzarii acestuia urmand a fi donate catre organizatia Teach for Romania.

5.2. Premiul constand in produsul nou rezultat va fi oferit castigatorului in luna Septembrie 2017 cand va fi disponibil produsul pe piata din Romania.

SECTIUNEA 6. ANUNTAREA CASTIGATORULUI

6.1. Castigatorul va fi anuntat prin intermediul paginii de Facebook Essentiq Romania in luna Aprilie 2017, dupa intrunirea juriului la sediul companiei Essentiq d.o.o. Slovenia.

6.2. Organizatorul va transmite in termen de doua saptamani de la extragere un mesaj de informare catre castigator/tutorele legal prin intermediul datelor de contact furnizate la inscrierea in concurs.

SECTIUNEA 7. RESPONSABILITATE

7.1. Organizatorul concursului va acorda premiul castigatorilor in conformitate cu specificatiile acestui Regulament.

7.2. Orice hotarare asupra Concursului luata de catre S.C. Bogalio Ecotrade S.R.L. sau de catre Essentiq d.o.o. Slovenia este finala si nu este supusa niciunei forme de contestatie.

SECTIUNEA 8. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

8.1. Prin participarea la acest concurs, participantii confirma cunoasterea prevederilor prezentului Regulament si isi exprima acordul in privinta acestuia si cu privire la includerea datelor personale in baza de date a Organizatorului, in scopul participarii la acest concurs si posibilitatii de a-i fi furnizate informatii despre serviciile si/sau evenimentele organizate de S.C. Bogalio Ecotrade SRL.

8.2. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, modificarea, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile legii 677 / 2001.

8.3. Participantii au dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au de asemenea dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari.

8.4. Adresa de primire a cererilor legate de datele personale este S.C. Bogalio Ecotrade SRL, Aleea Soarelui nr. 47. Livezeni, Mures, Romania.

8.5. Participarea la concursul “KIDS for KIDS” presupune acordul castigatorului referitor la faptul ca numele lui va fi facut public potrivit legislatiei in vigoare. Datele castigatorului se vor pastra in contabilitatea firmei, conform legislatiei fiscale.

SECTIUNEA 9. LITIGII

9.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente romane din municipiul Mures.

9.2. Legea aplicabila este legea romana.

SECTIUNEA 10. INTRERUPEREA CONCURSULUI

10.1. Concursul va putea fi intrerupt doar in caz de forta majora sau prin decizie unilaterala a Organizatorului.

10.2. Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui Regulament.

FISIERE UTILE

Formular inscriere concurs

anexa-1 Kids for Kids

anexa-2 Kids for Kids